ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη εβδομάδα Επόμενη εβδομάδα Επόμενο μήνα
Ανά χρόνο Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στο μήνα
Εκδηλώσεις για the week :
16 Σεπτέμβριος 2018 - 22 Σεπτέμβριος 2018
Κυριακή
16 Σεπτέμβριος
Δευτέρα
17 Σεπτέμβριος
  • Δεν υπάρχουν γεγονότα σε αυτήν την ημερομηνία
Τρίτη
18 Σεπτέμβριος
  • Δεν υπάρχουν γεγονότα σε αυτήν την ημερομηνία
Τετάρτη
19 Σεπτέμβριος
  • Δεν υπάρχουν γεγονότα σε αυτήν την ημερομηνία
Πέμπτη
20 Σεπτέμβριος
  • Δεν υπάρχουν γεγονότα σε αυτήν την ημερομηνία
Παρασκευή
21 Σεπτέμβριος
  • Δεν υπάρχουν γεγονότα σε αυτήν την ημερομηνία
Σάββατο
22 Σεπτέμβριος
  • Δεν υπάρχουν γεγονότα σε αυτήν την ημερομηνία 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.