ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενο μήνα
Ανά χρόνο Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στο μήνα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

x
Εμφανίσεις : 635

ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΕΙΡΑ Α' 
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Ἐπιμελητής ὕλης: Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντῖνος Πλευράκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ» Τ.Θ. 60060 570 01 ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 2310-462.744,463.455

Κατεβάστε το αρχείο εδώ...

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
Πῶς μπορεῖτε νά τά ἀξιοποιήσετε

Κάθε Κυριακή διανέμουμε μέ τό τεῦχος «Ρήματα Ζωῆς» πού ἐκδίδει τό Ἵδρυμά μας, τό κείμενο τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου μέ παράλληλη μετάφραση. Εὐθύνη δική σας ἀγαπητοί, εἶναι νά τό ἀξιοποιήσετε. Βάζοντάς το μέσα στό σπίτι σας, εἰσάγετε τόν ἁγιασμό, ἀλλά συγχρόνως καί μιά τεράστια εὐθύνη. Τό κάθε τί ἁγιάζεται μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί τήν προσευχή. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὅπου μπαίνει εἶναι εὐλογία. Δυστυχῶς ἔχουμε συνηθίσει, ἐπειδή εἶναι πολλά τά λόγια πού μᾶς βομβαρδίζουν κάθε μέρα, ἀπό τή μιά ἡ τηλεόραση, ἀπό τήν ἄλλη οἱ συζητήσεις, τό ραδιόφωνο κλπ, δέν σταματᾶνε ποτέ. Κι ἔτσι ἔχουμε συνηθίσει πιά νά ἀδιαφοροῦμε γιά τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά περιφρονοῦμε ἀκόμη καί τά ἱερά κείμενα τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου. Γι’ αὐτό παρακαλῶ προσέχετε καί φυλάγετε τά τεύχη αὐτά. Γιατί εἶναι μέ πολύ κόπο δουλεμένα καί ἔχουν νά σᾶς δώσουν πολλά.

Πίσω

 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.